alt

AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASIYOR

1986 yılından günümüze, Ankara halkının ihtiyaç duyduğu kömürü temin etme görevini kesintisiz biçimde yerine getiren Belko' nun hizmet kalitesinin ardında, icraatlarını sağlam zeminlere dayandırması gerçeği yatıyor. Güvercinlik Ana Kömür Deposuna gelen kömür, burada stoklara alınıyor, elenerek kırılıyor ve boyutlarına bağlı olarak da paketleniyor. Eleme işlemi genellikle iki vardiya halinde yapılırken, kömüre olan talepteki azalmaya bağlı olarak zaman zaman bire, artış gözlendiği zamanda üçe çıkartılıyor.

Tesisimizde eleme işlemi iki elekle gerçekleştiriliyor. Boyutları 70 milimetrenin üzerinde olan malzeme "açık kömür" şeklinde satışa sunulurken, 18 milimetrenin altında kalan bölüm ise toz kömür olarak piyasaya sürülüyor. Toz kömürün bir bölümü de briket kömür üretiminde kullanılıyor. Söz konusu iki elek arasında kalan kömür paketleme birimine gönderiliyor. Belko, açık ve toz kömürü Başkentli tüketiciye Güvercinlik Ana Kömür Deposundan ulaştırıyor. Eleme deposunda 18-70 milimetre arasında kömürler tozsuz bir şekilde paketleme biriminde 25 kilogramlık torbalar halinde paketlenirken, çalışmalarda Belko işçisi üç vardiya halinde görev yapıyor.

Paketleme işleminden geçirilen kömür, tüketiciye iki yöntemle ulaştırılıyor. Bunların ilkinde Belko ve kooperatif araçları ile Güvercinlik Ana Kömür Deposundan Perakende Satış Depolarına gelen paket kömürler, söz konusu mekânlarda satışa sunuluyor.

Kampanya dönemlerinde yapılan satışlarda ise satışı gerçekleştirilen kömür, Güvercinlikteki Ana Depodan evlere teslim ediliyor. Bu ikinci uygulamada, vatandaşın zamandan tasarruf etmesi sağlanmış oluyor.

Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği açık kömür getirilmemektedir.

Kömür Temini

alt

KÖMÜR TEMİNİ

Belko, kömür ithalatını 1986-1996 yılları arsında, her yıl düzenli olarak yapılan ihalelerle gerçekleştirdi. Ancak, ithal kömür piyasasında tekelleşme olması ve kömür alımında birkaç firmaya bağımlı olmanın Ankara halkına ucuz ve kaliteli kömür temin etme açısından birtakım riskleri de beraberinde getirmesi, kuruluşumuzun kömür sağlaması konusunda farklı arayışlara yönelmesine yolaçtı. Yapılan araştırmalar, kömürün daha ucuza temin etmenin yolunun, ocaktan halka ulaştırmakla olabileceğini ortaya çıkardı. 2002 yılından itibaren düzenli olarak yapılan ihalelerle kömür temin edilmektedir.
HİZMETİMİZİN ÖZÜNDE ANKARA'NIN ÇIKARLARI VAR
Belko parça ve kalorifer kömürü olmak üzere iki farklı kömür temin ederek satışını yapıyor.
Ankara'nın temiz havasının altına gururla imza atan Belko, temin ettiği kömürün kimyasal değerlerini dikkatle izliyor, Başkent halkının soba ve kalorifer kazanlarına özelliklerine uygun kömür seçimine özen gösteriyor. Belko tarafından temin edilerek satılan kömürün kimyasal özellikleri, Çevre Bakanlığı ve Ankara Valiliği tarafından belirlenen değerlerle uyum içinde bulunuyor. Belko kömürü yüksek kalitede ve havayı minimum düzeyde kirletecek sınırlar içerisinde tutuluyor olması bu konuda sağlanan başarının bir diğer örneği olarak gösteriliyor. Temin edilen kömürün sözleşmelerde saptanan özelliklere uygunluğu, yükleme ve boşaltma limanlarında bağımsız gözetim firmaları tarafından ve uluslar arası standartlara göre alınan kömür örnekleri üzerinde yapılan analizle belirleniyor.
Eleme işlemi 70 milimetre ve 18 milimetrelik iki ayrı elekle gerçekleştiriliyor. Ebatları 18-70 milimetre arasında olan kömürler, paketleme biriminde 25 kilogramlık torbalanmış kömür haline getirildikten sonra, sobalı konut sahibi tüketicilere ulaştırılmak amacıyla perakende satış depolarına gönderiliyor. 70 milimetre ile 120 milimetre arsındaki kömürler "dökme" diye adlandırılan kalorifer kömür olarak depolanıyor ve kaloriferli konutların talebine hazır hale getiriliyor.
GÜNDE 1000 TON PAKETLEME KAPASİTESİ
1994 yılında start alan paket kömür satış uygulaması, o tarihten bugüne kesintisiz biçimde sürdürülüyor. Ankara halkını hak ettiği temizlikte bir çevrenin içinde yaşamasını öncelikleri arasına koyan Belko, o günden bu zamana sobalı konutlara açık kömür satışı yapılması uygulamasını da tümüyle devre dışı bıraktı. Kuruluşun çıkarları doğrultusunda paketleme işlemini özel sektöre yaptıran Belko, ebatları 18-70 milimetre arasında olan kömürü 25'er kilogramlık Belko amblemli paketler halinde satışa sunuyor. Belko paketleme tesisinin kapasitesi günde ortalama 1000 tonu buluyor.

Kömürde Satış Öncesi Ve Sonrası Hizmetler

Kaliteli ithal kömürün satış ve dağıtımında teknoloji, araç, alet ve ekipmanlarını güçlendirerek hizmet vermeyi görev edinen Belko, satış öncesi ve sonrası destekleri ile de önemli bir görevi yerine getiriyor. Satış öncesi ve sonrası faaliyetlerinin seri bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla Ticaret Müdürlüğü Teknik İşler Birimi'ne bağlı olarak "Kalite Kontrol ve Şikayet Birimi"ni devreye sokmuş olması bunun bir göstergesidir.
211 06 00 no'lu telefondan "Alo Kömür" hattını arayan Ankaralılar, Belko ithal kömürü siparişinde bulunabildikleri gibi satış sistemimize dair bilgi alabiliyor, öneri ve şikayetlerini iletebiliyorlar. "Alo Kömür" aracılığıyla kömür siparişinde bulunan müşterilerin taleplerini karşılamak üzere kendilerine en yakın Perakende Satış Depoları bilgilendiriliyor ve teslimatın yapılması sağlanıyor. Ayrıca, 2000 yılının Nisan ayında, Ankaralıların kömür konusunda her türlü şikayet ve taleplerini bildirebilmesi amacıyla "Ücretsiz Danışma Hattı" hizmete açıldı. 0 800 314 5 314 nolu telefonla halkın kömür konusundaki olabilecek tüm şikayetleri kaydediliyor ve ciddiyetle ele alınıp çözüme ulaştırılıyor. Bu Amaçla "Ücretsiz Danışma Hattı" kanalıyla elde edilen veriler değerlendirilmek üzere konularına göre sınıflandırılıyor ve Kalite Kontrol ve Şikayet Birimi uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Birim her türlü hizmeti ücretsiz olarak sunuyor. Yapılan şikayetlerle ilgili olarak müşteriden öncelikle kömürün Belko' dan alındığını kanıtlaması isteniyor. Daha sonra şikayetin sebebinin irdelenmesi aşamasında soba ve kalorifer kazanı gibi tesisatlar, ilgili uzmanlar tarafından inceleniyor, tesisatta giderilmesi gereken sorunlar hakkında ve kömürün yakma teknikleri konusunda müşteri bilgilendiriliyor, gerek duyulması halinde kömür yenisiyle değiştiriliyor. Belko Genel Müdürlüğüne ısıtma sistemlerinin kontrol edilmesi amacıyla başvuruda bulunan apartman ve sitelerin tesisatları Kalite Kontrol ve Şikayet Birimi uzmanları tarafından her yönüyle kontrol ediliyor ve sistemdeki aksaklıklar ve giderilme yöntemleri hakkında ilgili kişiler bilgilendiriliyor.

Kömür Satış Ve Dağıtım

EKSİKSİZ ORGANİZASYON KUSURSUZ SATIŞ VE DAĞITIM HİZMETİ

Ankara' da yüksek oranda kömür satışının altına imza atan Belko' nun bu performansının altında yatan neden ise gerçekleştirdiği eksiksiz organizasyon yapısı.

Kömür satışını "Satış Büroları" ve "Perakende Satış Depoları"ndan gerçekleştirerek bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek organizasyonu olma sıfatını taşıyan Belko, anlaşmalı bazı banka şubelerini de devreye sokarak, vatandaşların zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.

Kuruluşumuz, Ankara mücavir alan sınırları dâhilinde bulunan ilçelerde toplam 14 perakende satış deposu ile hizmet veriyor. 1999 yılının başından itibaren "Alo Kömür" telefon hattını vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, hızlı ve kesintisiz kömür teminine özen gösteren Belko, 211 06 00 numaralı telefonumuza bildirilen kömür taleplerini anında değerlendirerek "eve teslim" uygulamasını pekiştirdi.

Ankara'nın tek yüksek ısı kalitesine sahip, çevresel etkileri minimum ve ucuz bedelli ithal kömürünü tüketicinin kullanımına sunuyor.

Ankara halkına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, 1999 yılı başında start alan merkez satış bürosu ve perakende satış depolarında kredi kartı ile kömür satışı uygulaması, tüm hızıyla sürüyor.

2000 yılında, hizmeti vatandaşın ayağına getirmenin yollarını arayan kuruluşumuz, bu amaçla Ankara'nın merkez olarak değerlendirilen Kızılay Metro İstasyonu Satış Bürosu'nu faaliyete açtı.

Başkentin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Perakende Satış Depolarında istenilen miktarda kömür peşin ve taksitli 10 torba ve üzerindeki siparişler müşteri adresine teslim edilmektedir. Ayrıca Perakende Satış Depolarına telefonla verilen siparişler de değerlendirilerek, müşteri taleplerine anında cevap verilmektedir.


Kaloriferli Konutlara Yönelik Kömür Satışları

Apartmanlara yapılan kömür satışlarının takibine yönelik uygulamaya konulan "Barkod" sistemiyle binaların denetimi ve kontrolü kolaylaşırken, söz konusu yöntemle müşteri bilgileri Belko sistem bilgisayarlarına kaydediliyor. Bu sayede, satış ve satış sonrası hizmetler daha kolay izlenebiliyor ve sağlıklı yürütülmesine zemin hazırlanıyor. Müşteriler ikinci kez satış bürolarına geldiklerinde kendilerine verilen barkod kartı aracılığıyla işlemlerini daha kısa sürede tamamlama şansına sahip oluyorlar.
Kaloriferli konutlara yönelik satışlar da sobalı konutlarda olduğu gibi peşin veya taksitli olarak gerçekleştiriliyor. Peşin kömür satışları 7 Satış Bürosundan yapılırken, 10 aylık vade ile yıl boyunca devam eden taksitli satışlar ise Genel Müdürlük binamızda bulunan Merkez Satış Bürosundan yürütülüyor.

Kaçak Kömürle Mücadele

 

Bilinçlendirmeye Öncelik Verildi
1999 yılından itibaren halkın kömür kullanımı yönünde bilinçlendirilmesi , gerekse kaçak kömür kullanan kişi ve kuruluşların tespit edilmesi hedeflendi. Bu konuda gerekli işlemin yapılabilmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğü bilgilendirildi.

Kömür Fiyatları

Kredi kartlarına taksitli satış kampanyamız için anlaşmalı olduğumuz bankalar.

DEVAMINI OKU